หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ ธ.ก.ส.ออกสลากออมทรัพย์ 'บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่8' เปิดรับฝากตั้งแต่18มิ.ย.นี้

ธ.ก.ส.ออกสลากออมทรัพย์ 'บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่8' เปิดรับฝากตั้งแต่18มิ.ย.นี้

พิมพ์

altนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ  (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เตรียมออกสลากออมทรัพย์ "บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 8" จำนวน 10 หมวดๆ ละ 10 ล้านหน่วย

รวมเป็น 100 ล้านหน่วย จำหน่ายในราคาหน่วยละ 100 บาท ซึ่งเมื่อครบกำหนด 3 ปี ผู้ซื้อจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 4.25 บาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 1.42 บาทต่อปี แต่ถ้าจำเป็นต้องไถ่ถอนก่อนกำหนด จะได้คืนเงินต้นครบถ้วนแต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย ส่วนผู้ที่ฝาก ตั้งแต่ 100,000 บาท หรือ 1,000 หน่วยขึ้นไป จะถูกเลขท้าย 3 ตัวทุกงวด ทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.62 บาทต่อปี

นอกจากนี้ บัตรเพิ่มทรัพย์ดังกล่าว ยังได้ลุ้นทุกวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 36 ครั้ง ได้แก่ รางวัลที่ 1 (เสี่ยงหมวด) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด จำนวน 9 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง จำนวน 30 รางวัลๆละ 40,000 บาท รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง จำนวน 100 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง จำนวน 200 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง จำนวน 1,000 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท และเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง จำนวน 200,000 รางวัลๆ ละ 50 บาท รวมรางวัลทั้งหมด ครั้งละ 201,340 รางวัล คิดเป็นมูลค่าจำนวน 17.25 ล้านบาทต่อเดือนหรือต่องวด

การออกสลากออมทรัพย์บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 8 ของ ธ.ก.ส.ส่วนหนึ่งเพื่อชดเชย บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 5 ซึ่งกำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นี้ ดังนั้นผู้ที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถซื้อสลากต่อได้ทันทีที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
         
 พิเศษ เฉพาะผู้ที่ฝากเงินกับบัตรเพิ่มทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.-10 ส.ค.56 มีสิทธิ ลุ้นจับรางวัลพิเศษเพิ่มอีกรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวนถึง 5 รางวัล โดยจะมีการจับรางวัลดังกล่าวนี้ในช่วงการออกรางวัลครั้งแรก คือวันที่ 16 ส.ค.56 นี้

 สำหรับรายละเอียดของผลตอบแทนลงทุนในสลากออมทรัพย์ บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 8
กรณีฝากตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2556 ถึง 10 สิงหาคม 2556 มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล ในการออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 สิงหาคม 2556

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน รับฝากจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลรับฝากเป็นหน่วย ๆ ละ 100 บาทเปิดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ในการฝาก โปรดนำบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย

การออกรางวัล
- ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน 3 ปี รวม 36 ครั้ง
- ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 สิงหาคม 2556 และครั้งสุดท้ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
- ดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

ดอกเบี้ยเงินฝาก
- ผู้ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 และฝากจนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 4.25 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.42 ต่อปี
- ผู้ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป และหรือผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะ ไม่ได้รับดอกเบี้ย

การประกาศผลรางวัล
- ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น.
- ประกาศผลรางวัลทาง INTERNET http://www.baac.or.th
- ขอรับใบแจ้งผลการออกรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
- ประกาศผลรางวัลทางหนังสือพิมพ์
- ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-1901-98 และหมายเลข 1900-222-299
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย *499222


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
- มีสิทธิ์ถูกรางวัล 36 ครั้งตลอดระยะเวลาการฝาก นับตั้งแต่ออกรางวัลครั้งแรก
- เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นผู้ทรงคนแรก
- ใช้เป็นหลักประกันกู้เงิน ธ.ก.ส. ได้ ณ สาขาที่ฝาก
- ใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจาก ธ.ก.ส. (Bank Guarantee)
- ใช้เป็นหลักประกันซอง และประกันสัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส.
- ใช้ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจและอัยการ และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล


สลากออมทรัพย์ บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 8 มีจำนวน 10 หมวด คือ 01-10
รางวัลและเงินรางวัล มีดังนี้

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 9 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 30 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 200 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 200,000 รางวัล ๆ ละ 50 บาท
รวมทั้งสิ้น 201,340 รางวัล เป็นเงินรางวัลงวดละ 17,250,000 บาท

กรณีฝากตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2556 ถึง 10 สิงหาคม 2556 มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล ในการออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 สิงหาคม 2556

alt
 

 

Read : 7741 times

jL Poll Module1

ทักษิณประกาศครอบครัวชินวัตรเว้นวรรคการเมือง ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ท่านคิดว่าการเมืองขัดแย้งครั้งนี้จะบานปลายถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ